Nearby Point of Interests

สถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านสามารถไปสัมผัสได้ในบริเวณใกล้เคียง หรือขับรถไม่ไกลจาก จันทน์งาม เมาท์เท่นวิว รีสอร์ท เริ่มจาก

ภาพเขียนสียุคดึกดำบรรพ์ อายุราว 4,000 ปี และนมัสการพระบาท 4 รอย ที่วัดเลิศสวัสดิ์(เขาจันทน์งาม) หรือที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า “วัดเขาจันทน์งาม” อยู่ห่างจากรีสอร์ทประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในวัดเงียบสงบ ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ภาพเขียนสีโบราณ ที่ถูกค้นพบในปี 2526 เขียนอยู่บนผาหินทรายขนาดใหญ่ เป็นภาพเขียนด้วยสีแดงลงสีแบบเงาทึบ บอกเล่าเรื่องราวกิจวัตรประจำวันของมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ จากการศึกษาคาดว่าภาพเขียนสีนี้น่าจะถูกเขียนขึ้นในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ประมาณ 3,000-4,000 ปี ซึ่งมีให้ชม 2 จุด

นอกจากนี้ยังมีภาพสลักหินทราย 2 รูป คือ พระสังกัจจายน์องค์ไม่ใหญ่นัก และ พระพุทธรูปปางไสยาสน์ขนาดใหญ่ ความยาวกว่า 12 เมตร ลงสีไว้อย่างสวยงาม ห้ามพลาดนมัสการ “รอยพระพุทธบาท 4 รอย” ที่ถูกแกะสลักบนหินทรายซ้อนกันเป็นชั้นๆ 4 ชั้น จากรอยใหญ่ลงไปรอยเล็ก ที่ยังคงปรากฎความงดงามของมงคล 108 ประการ ให้เราได้ชื่นชม 

  


[คลิกบนรูปเพื่อดูรูปขยาย]

++++++++
อุทยานธรณีโคราช
ความหมายของ “อุทยานธรณีโคราช หรือ โคราชจีโอพาร์ค” หมายถึง “พื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ในเขตอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน ขามทะเลสอ เมืองนครราชสีมา และ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ที่มีภูมิประเทศเขาเควสตา (เขารูปอีโต้) และฟอสซิล 3 ยุค 1 โดดเด่นเป็น เอกลักษณ์ (Cuesta & Fossil Land) เชื่อมโยงกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และวิถีชีวิตผู้คนกว่า 4,000 ปี


[คลิกบนรูปเพื่อดูรูปขยาย]


[คลิกบนรูปเพื่อดูรูปขยาย]

ความโดดเด่นของอุทยานธรณีโคราชจีโอพาร์คประกอบไปด้วย
1. ลักษณะภูมิประเทศเควสตา (Cuesta) หรือเขารูปอีโต้
“เควสตาโคราช (Khorat Cuesta)” เป็นชื่อเควสตาบริเวณขอบและใกล้ขอบที่ราบสูงโคราช (Khorat Plateau) ของหินทรายหมวดหินพระวิหารและหมวดหินภูพานที่ต้านทานมากกว่าหินโผล่ของหมวดหินอื่น ๆ จึงก่อให้เกิดเป็นเควสตาหรือเขารูปอีโต้ 2 แนวคู่ขนานกัน (Double Cuesta) จำนวนมากกว่า 20 เขา ในพื้นที่ จีโอพาร์ค โดยมีความสูงอยู่ในช่วง 400-800 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เช่น เขายายเที่ยง เขาขนานจิต เขากระโดน เขาสะเดา เขาซับประดู่ เขาปืนแตก เขาเขียว เขาสามสิบส่าง เป็นต้น และอยู่ในเขต อำเภอสีคิ้ว กับอำเภอสูงเนิน เขาเหล่านี้เกิดจากลำตะคองและสาขาไหลตัดผ่านหรือเซาะกร่อน น้ำตะกอนกรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียวไปทับถมในที่ราบหรือที่ราบลุ่มจนถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงทำให้เกิดภูมิประเทศ เขาสลับหุบเขาเป็นแนวในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ ในบริเวณด้านตะวันตกสุด ซึ่งบางส่วน เกิดเป็นช่องเขาน้ำกัด (Water Gap) เช่น บริเวณลำตะคองระหว่างเขายายเที่ยงและเขาเขื่อนลั่น กับเขา ขนานจิตและเขาเตียน ทำให้สามารถสร้างเขื่อนล าตะคองได้ ส่วนบริเวณที่ถัดออกมาทางด้านตะวันออก ลำตะคองและสาขาไหลกัดเซาะพื้นที่มาก่อนหรือนานกว่า จึงเกิดภูมิประเทศเป็นเขาโดด ในพื้นที่ราบลูกคลื่นลอน ลาด โดยกระจายตัวเป็นแนวเขาโดดคู่ขนานกับแนวแรกที่กล่าวแล้ว คือ แนวเขาโดดเขาผาแดง – เขาพริก – เขาเขียว

2. ซากดึกดำบรรพ์
สิ่งที่เป็นความพิเศษเฉพาะพื้นที่ (Unique) ในทางธรณีวิทยา คือ ฟอสซิลไดโนเสาร์และสัตว์ร่วมยุค จำนวนมากและหลากหลายชนิดในชั้นหินกรวดมนปนปูนที่แทรกสลับชั้นอยู่กับหินทราย ในเขตอำเภอเมือง นครราชสีมา กับฟอสซิลช้างดึกด าบรรพ์และสัตว์ร่วมยุค รวมทั้งไม้กลายเป็นหินที่สะสมตัวอยู่ในชั้นตะกอนร่วน กรวดทราย ในเขตอ าเภอเฉลิมพระเกียรติเมืองนครราชสีมา และอำเภอขามทะเลสอ จนอาจกล่าวได้ว่า เมือง โคราช คือ มหานครแห่งบรรพชีวินของโลก หรือเวิร์ลพาลีออนโตโปลิส (World Paleontopolis)


[คลิกบนรูปเพื่อดูรูปขยาย]

2.1) แหล่งไดโนเสาร์ ในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอใกล้เคียง เป็นแหล่งพบฟอสซิลไดโนเสาร์จำนวนนับพันชิ้น ฟันไดโนเสาร์มากกว่า 200 ชิ้น และพบไดโนเสาร์อิกัวโนดอนต์สายพันธุ์ใหม่ของโลกแล้ว 3 สกุล มากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ราชสีมาซอรัส สุรนารีเอ (Ratchasimasaurus suranareae) สยามโมดอน นิ่มงามมิ (Siamodon nimngami) และ สิรินธรน่า โคราชเอนซิส (Sirindhorna khoratensis) พบจระเข้สายพันธุ์ใหม่ของโลก โคราโตซูคัส จินตสกุลไล (Khoratosuchus jintasakuli) เต่าพันธุ์ใหม่ของโลกชนิด คิซิลคูเมมิส โคราชเอนซิส (Kizylkumemys khoratensis) รวมทั้ง ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อที่คาดว่ามีความยาวมากกว่า 10 เมตร ในจำพวก “คาร์คาโรดอนโตซอร์” (Carcharodontosaur)


[คลิกบนรูปเพื่อดูรูปขยาย]

2.2) แหล่งฟอสซิลไม้กลายเป็นหิน พบกระจายทั้งบนผิวดินและใต้ดินในทุกอำเภอของอุทยานธรณี ด้วยความสวยงามที่มีเนื้อดั่งอัญมณี ความหลากหลายชนิดและรูปแบบการพบในปริมาณที่มาก และพบเป็นพันธุ์ใหม่ของโลกหลายชนิดทำให้จังหวัดนครราชสีมาและหลายภาคส่วน ร่วมกันจัดตั้งสถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณีขึ้นในอำเภอเมืองนครราชสีมา และนับเป็นพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินขนาดใหญ่แห่งแรกของเอเชียและเป็น 1 ใน 7 แห่งของโลก

2.3) แหล่งฟอสซิลช้างลุ่มน้ำมูล เป็นแหล่งในอำเภอเฉลิมพระเกียรติและอำเภอเมืองนครราชสีมา ในพื้นที่ราบลุ่มบริเวณจุดบรรจบของลำตะคองกับแม่น้ำมูลที่เป็นสายหลักของภาคอีสาน รวมทั้งในลุ่มน้ำลำเชียงไกรอีกสาขาหนึ่งของแม่น้ำมูล โดยพบฟอสซิลช้างดึกดำบรรพ์หลากหลายสายพันธุ์ที่สุดในโลกที่มีอายุอยู่ในช่วง 16 – 0.01 ล้านปีก่อน คือพบถึง 10 สกุล จาก 55 สกุลที่พบทั่วโลก (ร้อยละ 18) ได้แก่ ช้างสี่งากอมโฟธีเรียม (Gomphotherium) ช้างงาจอบเล็กโปรไดโนธีเรียม (Prodeinotherium) ช้างงาเสียมโปรตานันคัส (Protanancus) เตตระโลโฟดอน (Tetralophodon) สเตโกโลโฟดอน (Stegolophodon) ไซโกโลโฟดอน (Zygolophodon) ช้างงาจอบใหญ่ไดโนธีเรียม (Deinotherium) ช้างสองงาไซโนมาสโตดอน (Sinomastodon) สเตโกดอน (Stegodon) และเอลิฟาส (Elephas) แหล่งพบเป็นบ่อทรายริมแม่น้ำมูลในตำบลท่าช้าง และพบร่วมกับสัตว์อื่น ๆ ซึ่งบางชนิดเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลก ได้แก่ อุรังอุตังโคราช (Khoratpithecus piriyai) บรรพบุรุษฮิปโปโบราณ คือ เมอริโคโปเตมัส ท่าช้างเอนซิส (Merycopotamus thachangensis) แรดโคราชไร้นอ (Aceratherium porpani) รวมทั้งฟอสซิลสัตว์อื่น ๆ อีกจำนวนมาก เช่น ยีราฟคอสั้น ม้าสามนิ้วฮิปปาเรียน ฮิปโปโบราณ ชาลิโคแธร์ เสือเขี้ยวดาบ หมูป่า กวางเขาเกลียว วัวควาย จระเข้ ตะโขง ตะพาบน้ำ หอยกาบ ฯลฯ โดยคาดว่าแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่าช้าง ซึ่งมีอายุอยู่ในสมัยไมโอซีน-ไพลโอซีน-ไพลสโตซีน มีความสำคัญเทียบเท่าแหล่งมรดกโลกเมสเซล (Messel) ซึ่งเป็นแหล่งฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในสมัยอีโอซีน (57 – 36 ล้านปีก่อน) ของประเทศเยอรมนี ส่วนในพื้นที่ราบทางตอนเหนือของอำเภอเมืองนครราชสีมา พบฟอสซิลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสมัยไพลโตซีนตอนปลาย หลากหลายชนิดมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ต่ำกว่า 15 ชนิด เช่น ไฮยีน่า ช้างสเตโกดอน ช้างเอลิฟาส กวางดาว กูปรี ลิงแม็คแคก หมาใน เลียงผาใต้ แรดชวา แรดอินเดีย เป็นต้น
++++++++++++
 
จุดชมวิว กังหันลม เขายายเที่ยง
เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่คนมาโคราชก็ต้องแวะมา เป็นพื้นที่อยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีอ่างเก็บน้ำ โดดเด่นด้วยกังหันลมขนาดใหญ่ ที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาพักผ่อน ขี่จักรยานรับลม ชมวิว ถ่ายรูปกับกังหันลม
++++++++++++

เขื่อนลำตะคอง  เป็นเขื่อนดินสูง 40.30 เมตร สันเขื่อนยาว 251 เมตร บริเวณรอบเขื่อนจะอยู่ติดริมถนนเลียบไปกับถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้า นักท่องเที่ยวจะได้เห็นผืนน้ำกว้างใหญ่ มีภูเขาโอบล้อม เป็นภาพที่สวยงามยิ่ง ที่บริเวณขอบอ่างเก็บน้ำริมเขื่อนถนนมิตรภาพ มีจุดชมวิวให้แวะหลายแห่ง และที่นี่ยังเป็นสวรรค์ของนักตกปลาอีกด้วย 


++++++++++++
แหล่งหินตัดสีคิ้ว อยู่ที่ริมถนนมิตรภาพ กม. 205 สถานที่ที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมขอมโบราณได้เป็นเอย่างดี เพราะเป็นแหล่งหินที่นำไปใช้ในการก่อสร้างปราสาท สถานที่เป็นเนินหินเล็กๆ เดินขึ้นไปจะพบกับหินที่ถูกเซาะเป็นร่องเหลี่ยมอย่างเป็นระเบียบ อันแสดงให้เห็นถึงวิถีตัดหินของคนโบราณ จึงไม่น่าแปลกใจที่คุณจะได้พบกับร้านแกะสลักหินอยู่มากมายในสีคิ้ว
++++++++++
วัดโนนกุ่ม หรือวัดหลวงพ่อโต ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว เป็นที่ประดิษฐนานรูปหล่อทองเหลืองรมดำ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยผู้ก่อตั้งวัดเนินกุ่ม คือ สรพงษ์ ชารตรี อดีตพระเอกชื่อดัง นักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือ จนหลายๆ คนเรียกว่า วัดสรพงษ์ ก็มี นอกจากจะได้สักการะหลวงพ่อโตแล้ว ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างและสวนหย่อมที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามอีกด้วย
+++++++++++
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่รับสมญานามว่าเป็น อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน ตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั่วไปว่าเป็น “อุทยานที่สำคัญของโลก” โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากยูเนสโก เมื่อปี 2548 ในนาม 'ผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่' อุทยายนแห่งชาติเขาใหญ่มีพื้นที่กว่า 1.3 ล้านไร่ ครอบคลุม 4 จังหวัด สำหรับจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในพื้นที่ ตำบลหมูสี อ.ปากช่อง ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งปากช่องนี้ มีจุดท่องเที่ยวหลายแห่ง อาทิ น้ำตกเหวสุวัติ น้ำตกผากล้วยไม้ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ กิจกรรมดูนก ส่องสัตว์ ให้คุณมาสัมผัสกับธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี


++++++++++++++
น้ำพุธรรมชาติ น้ำผุด ปากช่อง
สระน้ำผุด ตั้งอยู่ในตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง เป็นตาน้ำที่มีน้ำไหลตลอดปี มีน้ำผุดออกมาโดยธรรมชาติ น้ำใสสะอาด ด้วยมีลักษณะเป็นบ่อชั้นลดหลั่นกันจึงทำให้น้ำไหลลงจากบ่อบนสุดมาสู่ชั้นล่าง สามารถลงเล่นน้ำได้ ยกเว้นบ่อที่เป็นตาน้ำ 
++++++++++++++
ไทรงาม
เป็นต้นไทรใหญ่ มีชื่อทั่วไปว่า “ไทรงาม” ชื่อพันธุ์พื้นเมือง คือ “ไทรทอง” ชื่อทางวิชาการ คือ “ไทรย้อย” ไทรงามอายุราว 200 ปี แผ่กิ่งก้านครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ในบริเวณริมลำน้ำมูลของหมู่ที่ 12 บ้านใหม่ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา และอยู่ในพื้นที่สาธารณะ 8 ไร่ มีบรรยากาศร่มรื่น สวยงาม เย็นสบาย เพราะอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านออกไปเฉลี่ยปีละ 1 เมตร ++++++++++++++
สำหรับผู้รักการออกรอบ ไม่ใกล้ไม่ไกลจากจันทน์งาม เมาท์เท่นวิว รีสอร์ท  มีสามารถใช้บริการได้ที่ เมาท์เท่น ครีก สนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานระดับโลก ไม่ว่าจะเลือกออกรอบ หรือซ้อมวงสวิงได้ในราคาย่อมเยา  
++++++++++++

นอกจากนี้จังหวัดนครราชสีมายังมีการจัดงานเทศกาลประจำปีให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสประเพณีวัฒนธรรม และความงดงามของโคราชตลอดทั้งปี อาทิ
  • งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี กำหนดจัดระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากข้าศึก จัดบริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง นครราชสีมา
  • สงกรานต์โคราช เทศกาลสงกรานต์ที่โคราชจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่ละปีจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อย
  • งานเบญจมาศบาน ในม่านหมอก จัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของทุกปี ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย “ดอกเบญจมาศ” แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวและกิจกรรมการขี่จักรยานท่องเที่ยวรับสายหมอกและลมหนาวของอำเภอวังน้ำเขียว
  • การแข่งเรือพิมาย การแข่งเรือในฤดูน้ำหลากเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน และคนต่างหมู่บ้านได้พบปะกัน โดยจะจัดหลังวันออกพรรษา แต่ไม่เกินวันเพ็ญเดือนสิบสอง
  • งานเทศกาลเที่ยวพิมาย จัดในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว “อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย” ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานประเพณีแข่งเรือพิมาย ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแข่งเรือยาวประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่พุทธราชาและพุทธประวัติ ขบวนแห่พุทธประทีปและการแสดงประกอบแสง เสียง
  • งานผ้าไหมและของดีเมืองปักธงชัย เป็นงานที่ชาวอำเภอปักธงชัย ได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผ้าไหม และสินค้าต่าง ๆ ของอำเภอปักธงชัย จัดในวันที่ 9-15 ธันวาคม ของทุกปี ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปักธงชัย
  • ปากช่องคาวบอยซิตี้ ริมถนนมิตรภาพสายเก่า บริเวณสวนสาธารณะเขาแคน อำเภอปากช่อง เทศกาลที่ชาวอำเภอปากช่องต่างแต้มสีสันในแบบอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ การเนรมิตเมืองปากช่องให้เป็นเมืองคาวบอยตะวันตก
  • ประเพณีกินเข่าค่ำของดีเมืองสูงเนิน จัดขึ้นเป็นประจำในเสาร์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม มีการแสดงแสง สี เสียง ชุดนิรมิตกรรมเหนือลำตะคลอง การแสดงและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ของอำเภอสูงเนิน การประกวดธิดากินเข่าค่ำ จัดขึ้นที่ปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช
  • วังน้ำเขียวฟลอร่าแฟนตาเซีย เป็นการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิดที่จัดไว้อย่างสวยงามตระการตาในช่วงฤดูหนาว  ณ  บริเวณแยกวัดโพธิ์ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอวังน้ำเขียว

สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ